Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 25/3/2020 09:21 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.

La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:

Document Extracte Mida
Dictamen 86/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la pèrdua de valor d'un immoble propietat del reclamant amb motiu de la posada en funcionament d'una connexió d'un nus viari 120,99 KB  
Dictamen 154/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un familiar que s'atribueix a un funcionament incorrecte del servei de teleassistència domiciliària 98,66 KB  
Dictamen 158/14 Reclamació d'indemnització instada pels danys i perjudicis derivats d'un accident de motocicleta a la carretera BV-5031, que s'atribueix a la presència de sorra a la calçada 97,46 KB  
Dictamen 54/15 Reclamació d'indemnització instada per una empresa davant d'una diputació pels danys i perjudicis derivats d'una tala d'arbres a l'interior d'una riera 124,88 KB  
Dictamen 339/15 Reclamació d'indemnització instada davant una diputació per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis derivats de la mort d'una filla amb motiu d'un accident de trànsit a la carretera BV-5156 (TM de Montornès del Vallès), i que atribueixen a la manca d'un sistema de contenció de vehicles en el lloc de l'accident 130,59 KB  
Dictamen 254/16 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A davant la Diputació de Barcelona pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill, amb motiu d'un accident de circulació al PK 4,1 de la carretera BV-1221, TM de Matadepera, i que atribueix a un mal disseny o construcció de la rotonda 310,14 KB  
Dictamen 329/17 Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis soferts al seu habitatge com a conseqüència del projecte constructiu de les obres de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 145,22 KB 
Dictamen 127/19

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, davant la Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit mentre circulava amb motocicleta per la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada, i que atribueix a la manca de senyalització d’advertiment

372.94 KB