Avaluació dels serveis d’eBiblioCat en el marc del tancament de serveis presencials per la COVID-19

Darrera actualització: 30/3/2022 09:36 h.

El tancament de serveis de biblioteca el març de 2020 va provocar que l’activitat bibliotecària es concentrés durant diverses setmanes en els serveis digitals.

Amb la reobertura progressiva d’equipaments, els serveis digitals han conviscut amb els serveis presencials, tot i que en aquests s’hi ha mantingut restriccions.

L’objecte d’aquesta avaluació és analitzar els efectes de la pandèmia de la COVID-19, i més concretament del tancament de serveis bibliotecaris presencials, en els usos i serveis bibliotecaris.

Es publiquen els següents documents de resum de l’avaluació d’eBbiblioCat:

Així mateix, es publiquen les quatre anàlisis desenvolupades en aquesta avaluació: