Avaluació; participació

Darrera actualització: 17/02/2021 - 14:19
El tancament de serveis de biblioteca el març de 2020 va provocar que l’activitat bibliotecària es concentrés durant diverses setmanes en els serveis digitals. Amb la reobertura progressiva d’equipaments, els serveis digitals han conviscut amb els serveis presencials, tot i que en aquests s’hi ha... més.
Darrera actualització: 03/03/2020 - 12:46
Participació, Internet i Xarxes socials
Treballem en la promoció de la participació ciutadana a través de mitjans electrònics, facilitant eines al teixit associatiu per al seu enfortiment i dinamització a la xarxa i, als ajuntaments, recursos que els permetin la dinamització i participació de la ciutadania a través d’eines TIC i les... més.