Instruments de consulta i participació

Darrera actualització: 15/2/2024 15:04 h.
El disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques de participació ciutadana i l'impuls de la participació digital

Des de l’Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals de la Diputació de Barcelona treballem en tots els àmbits del govern local per impulsar i promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per tal de fer-les més eficaces, eficients i de més qualitat democràtica. Aquesta tasca es duu a terme, bàsicament, a través dels ajuts i serveis diversos que oferim als ens locals, ja que des de l’Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals no s’implementen projectes de participació ciutadana de manera directa al territori.

Aquest impuls es duu a terme tenint com a horitzó 4 objectius estratègics:

 • Promoure processos, mecanismes i espais participatius de consulta, deliberació, decisió, co‑producció i avaluació de polítiques públiques per als ens locals.
 • Fomentar l’ús d’Internet (i les xarxes socials) com a mitjà per a crear lògiques de participació entre l’administració local i la ciutadania a través de nous espais.
 • Producció, transferència i difusió del coneixement en l’àmbit de la participació ciutadana
 • Promoure les polítiques de participació ciutadana a través del treball transversal i col·laboratiu dins de la Diputació de Barcelona i amb altres institucions. Aquesta tasca es realitza a dos nivells:

Aquesta tasca es realitza a dos nivells:

 1. Treballant amb altres àrees de la pròpia corporació per tal de donar una resposta compartida a projectes participatius de caràcter sectorial.  
 2. Al territori de la província de Barcelona fomentant la participació ciutadana fent assessorament als ens locals, principalment a través de l’oferta de recursos del Catàleg de Serveis dirigits als ens locals. Actualment compta amb 5 recursos en l’àmbit de Participació ciutadana:
  • Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis;
  • Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana
  • Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana;
  • Mapa digital de la ciutadania activa i diagnosi d'una xarxa ciutadana
  • Plataforma Participa311

També disposem d’altres productes i serveis com espais de treball col·laboratiu, materials divulgatius, guies i manuals i formació específica, entre d’altres, que tenen com a destinataris principals els equips tècnics municipals de participació ciutadana però també aquells d’altres àmbits sectorials que treballen de manera participada.

Davant l’acceleració de la digitalització dels processos en tots els àmbits de la vida quotidiana, aquest últim mandat hem posat especial èmfasi en el foment de la participació digital, sense perdre de vista l’entorn presencial. El nostre objectiu principal és promocionar l’ús d’Internet, les xarxes socials i les eines tecnològiques adequades com a mitjans per a crear noves lògiques de participació entre l’administració local i la ciutadania, i en aquest sentit, posem el focus a fomentar pràctiques participatives institucionals híbrides (presencials/digitals) i promoure iniciatives de participació digital inclusives que tinguin en compte possibles escletxes digitals per aconseguir unes administracions públiques locals més eficaces, eficients i transparents.

Com a projecte a destacar, des de 2018 impulsem la Plataforma Participa311, una plataforma digital per a la participació ciutadana basada en el programari Decidim (considerat com una de les eines més importants en l’actualitat en el món de la participació digital). En l'actualitat el projecte ofereix  més de 120 instàncies a nivell local que formen part de l'arquitectura de tinença múltiple de les Plataformes Participa311. A continuació us deixem alguns exemples de projectes municipals desenvolupats amb el nostre suport i en els quals la participació digital és el comú denominador: Montcada i Reixac, Esplugues del Llobregat, Olesa de Montserrat, Figaró-Montmany, Castellolí.

Podeu trobar altres exemples de plataformes locals en el Mapa Participa311.

L’Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals de la Diputació de Barcelona també ha treballat, a nivell intern, amb l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, en col·laboració amb la Diputació de Girona, per a portar a terme un procès participatiu per al Pla de Protecció del medi natural i el pasisatge del Montseny. Podeu conèixer tots els detalls i les fases dels procés accediint a la plataforma Participa311 del projecte.  

Plataforma Participa311 Espais Naturals

Finalment, s'ha dissenyat, en col·laboració amb el territori i en base a les seves necessitats, la comunitat virtual Comunitat311, un espai virtual de trobada per fomentar la comunicació, l’intercanvi i el treball col·laboratiu dels i les professionals municipals de la província de Barcelona, de l’àmbit de la participació ciutadana i de tots aquells equips tècnics d’altres àmbits de l’acció de govern que impulsen processos o gestionen espais participatius amb la ciutadania.