Anàlisi i millora dels instruments de cooperació local

Darrera actualització: 17/4/2024 11:06 h.
Es publiquen les conclusions del procés d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local realitzat entre el mes de novembre de 2019 i maig de 2020. Un procés participatiu que ha implicat al món local i als professionals de la Diputació i que ha permès renovar i millorar el Pla de concertació Xarxa de Governs Local 2020-2023.

A continuació es publiquen els següents documents:

1. Cap a un model renovat i millorat de la cooperació local de la Diputació de Barcelona: «Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023» (14/05/2020).

Resumeix la metodologia, així com les propostes que han de nodrir el model de cooperació local per al mandat 2020-2023.

2. Metodologia del Projecte d'anàlisi i millora dels instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona (14/5/2020).

Sintetitza l’orientació d’aquest procés d’anàlisi i millora, descriu la metodologia i fonts d’informació emprades, i identifica el calendari de treball i l’equip de treball.

3. Enquesta sobre els instruments de cooperació local  (22/2/2020).  

Presenta els resultats dels qüestionaris enviats a ens locals i centres gestors de la Diputació de Barcelona.

4. Anàlisi dels grups de discussió. Informe de resultats (28/2/2020).

Presenta les principals conclusions dels quatre grups dinamitzats per l’empresa Daleph, amb la participació de professionals de la Diputació de Barcelona i de càrrecs electes dels ens locals de la demarcació de Barcelona.

5. Cap a unes meses més transparents i més equitatives (14/5/2020).

Incorpora les principals oportunitats i recomanacions i millora en el context de l’instrument anteriorment conegut com meses de concertació.

6. Cap a un Catàleg de serveis de mandat i simplificat (14/5/2020).

Presenta les principals oportunitats i recomanacions de millora en el context del Catàleg de serveis de la DIBA.

7. Dels programes complementaris als programes específics i planificats (14/5/2020).

Descriu les principals oportunitats i recomanacions de millora en el context de l’instrument anteriorment conegut com programes complementaris.

Paraules clau: