Cooperació Local

Darrera actualització: 07/06/2023 - 13:31
Es publiquen els resultats de l’avaluació del disseny i de la implementació del Programa general d’inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, que s’ha realitzat entre els anys 2021 i 2022, amb la finalitat d’analitzar els procediments i mecanismes de suport a la inversió local de la Diputació que es canalitzen a través d’aquest instrument de cooperació, detectar-ne les principals problemàtiques i proposar millores.
L’avaluació del disseny examina el grau de plausibilitat de cadascuna de les hipòtesis sobre les quals es basa la Teoria del canvi del PGI i consta d’un benchmarking de polítiques similars de suport a la inversió dels ens locals desplegades per altres administracions públiques d’una banda i, de l’... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 12:26
Es publiquen les conclusions del procés d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local realitzat entre el mes de novembre de 2019 i maig de 2020. Un procés participatiu que ha implicat al món local i als professionals de la Diputació i que ha permès renovar i millorar el Pla de concertació Xarxa de Governs Local 2020-2023.
A continuació es publiquen els següents documents: 1. Cap a un model renovat i millorat de la cooperació local de la Diputació de Barcelona: «Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023» (14/05/2020). Resumeix la metodologia, així com les propostes que han de nodrir el model de cooperació... més.
Darrera actualització: 23/05/2023 - 08:54
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament de... més.
Darrera actualització: 22/03/2023 - 10:52
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.
Darrera actualització: 14/07/2022 - 10:09
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.