Urbanisme i habitatge

Darrera actualització: 15/05/2018 - 15:02
  Directori de contacte 
Darrera actualització: 10/05/2018 - 15:48
Les actuacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals i les persones es recullen al Pla "Xarxa de Governs Locals"  (Pla d'Obres i Serveis) i al Catàleg de productes no inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals".  Seguidament s'agrupen en catàlegs específics... més.