Memòria de la Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 25/5/2023 12:24 h.
Memòria corporativa

En aquest apartat podreu consultar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona del darrer exercici, així com accedir a les memòries d’exercicis anteriors. En la Memòria trobareu un resum de les activitats i serveis desenvolupats per les diferents unitats organitzatives i ens dependents que formen part de l’estructura de la Diputació de Barcelona.

Paraules clau: