Enquestes de satisfacció

Darrera actualització: 21/11/2023 10:01 h.
Les enquestes de satisfacció són instruments que, entre altres coses, donen informació sobre el grau d’acceptació dels usuaris o receptors de serveis d’una acció pública.

A sota teniu a la vostra disposició els informes resultants de les enquestes de satisfacció que els diversos serveis de la Diputació ha dut a terme des de l’any 2011, juntament amb una fitxa descriptiva per a cadascuna de les enquestes: 

Document
Fitxa descriptiva
Infografia
Administració local
 
 
Infografia de l'Impacte de la Carta de Serveis sobre la convocatòria XGL 2023 del Catàleg de Serveis 2021-2023 (octubre 2023)
 

 
 
Detall de les  propostes de millora i accions de l'Impacte de la Carta de Serveis sobre la convocatòria XGL 2023 del Catàleg de Serveis 2021-2023 (octubre 2023)
 

 
Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis: Xarxa de Governs Locals 2014 - 2022 (gener 2023)
 

 

Breu anàlisi de les enquestes enviades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 (gener 2023)
 

 

Transparència i bon govern. Diagnòstic i detecció de necessitats (novembre 2022)
 

 

Breu anàlisi de les enquestes enviades de les diverses convocatòries de la Xarxa de Governs Locals del Catàleg de serveis entre 1 de gener i 31 de desembre de 2021 (juny 2022)

 
Enquesta sobre el futur d'Europa i el món local (abril 2022)
 

 
Infografia de l'Impacte de la Carta de Serveis sobre la convocatòria XGL 2022 del Catàleg de Serveis 2021-2023 (març 2022)

 
Detall de les  propostes de millora i accions de l'Impacte de la Carta de Serveis sobre la convocatòria XGL 2022 del Catàleg de Serveis 2021-2023 (març 2022)

 
Impacte de la participació dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 (novembre 2021) 

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2014-2020 (juny 2021)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2020 (juny 2021)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2014-2019 (2020)

 
Impacte de la participació dels ens locals en la millora del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 (novembre 2020)

La gestió de la COVID-19. Enquesta de necessitats municipals (octubre 2020)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2019 (juny 2020)

Enquesta sobre els instruments de cooperació local (2020)

 
Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014-2018 (2019)

 
Impacte de la participació dels ens locals en la millora del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 (octubre 2019)

Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018 (juny 2019)

Enquesta d’avaluació dels Cercles de comparació intermunicipal als serveis de la Diputació (2018)

Impacte de la participació dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis 2018 (2018)

Enquesta sobre la mobilitat dels treballadors de la Diputació de Barcelona (2018)

Govern Obert. Enquesta de detecció de necessitats tècniques (2017)

Qüestionari sobre l’ús de la llengua a la Diputació de Barcelona (2017)

Enquesta als secretaris, interventors i secretaris interventors de la demarcació de Barcelona sobre el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Informe de resultats (2017)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals.Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014, 2015 i 2016 (2017)

 
Impacte de la participacio dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis de 2017 (2017)

Impacte de la participacio dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis de 2016 (2017)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014 i 2015 (2016)

 
Enquesta als secretaris municipals sobre el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Informe de resultats del 2014 i comparativa amb el 2013 (2015)

 
Informe d’anàlisi de les valoracions atorgades pels ens locals. Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014 (2015)

 
Informe d'anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals. Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014 (2015)

 
Esports
   
Enquestes de satisfacció dels usuaris dels complexos esportius municipals (2014)

 
Benestar i ciutadania
   
Enquesta de satisfacció dels usuaris i usuàries de la plataforma Wordpress de Dinamització Associativa 2.0 (2014)

 
Consum
   
Enquesta de valoració de la satisfacció amb servei d’atenció al ciutadà (2013)

 
Enquesta de valoració de la satisfacció dels comerciants propietaris d'establiments inspeccionats (2013)

 
Enquesta a regidors i tècnics de les politiques de consum municipals (2013)

 
Biblioteques
   
Principals resultats del conjunt d'estudis d'usuaris de bilbioteques de municipis de més de 30.000 habitants (2013)

 
Avaluació de la satisfaccio amb les bilbioteques de la Xarxa (2011)

 
Estudi d'ús, satisfacció i expectatives del servei de bibliobús: resum dels principals resultats (2015)