Enquestes de satisfacció

Darrera actualització: 20/6/2024 09:37 h.
Les enquestes de satisfacció són instruments que, entre altres coses, donen informació sobre el grau d’acceptació dels usuaris o receptors de serveis d’una acció pública.

A sota teniu a la vostra disposició els informes resultants de les enquestes de satisfacció que els diversos serveis de la Diputació ha dut a terme en els darrers anys, juntament amb una fitxa descriptiva per a cadascuna de les enquestes i, si és el cas, informació addicional:

Document
Fitxa descriptiva
Infografia
Resultats de les enquestes de satisfacció de Catàleg de serveis: Xarxa de Governs Locals 2014-2023 (abril 2024)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades de la Xarxa de Governs Locals del Catàleg de Serveis entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023 (gener 2024)

Enquesta als equips de treball de les biblioteques i els bibliobusos (setembre 2023)

 
Enquesta sobre el futur d'Europa i el món local. Edició de 2023 (maig 2023)

​​​​​​​​

 
Resultats de les enquestes sobre les xarxes municipals d'abastament d'aigua i clavegueram dels municipis de la província (abril 2023)

 
Resultats de les enquestes de satisfacció de Catàleg de serveis: Xarxa de Governs Locals 2014-2022 (gener 2023)

Breu anàlisi de les enquestes enviades de la Xarxa de Governs Locals del Catàleg de Serveis entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 (gener 2023)

Enquesta sobre l'oferta musical de les biblioteques (desembre 2022)

 
Transparència i bon govern. Diagnòstic i detecció de necessitats (novembre de 2022)

Breu anàlisi de les enquestes enviades de les diverses convocatòries de la Xarxa de Governs Locals del Catàleg de serveis entre 1 de gener i 31 de desembre de 2021 (juny 2022)

Enquesta sobre el futur d'Europa i el món local (abril 2022)

 
Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2014-2020 (juny 2021)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2020 (juny 2021)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2014-2019 (2020)

 
La gestió de la COVID-19. Enquesta de necessitats municipals (octubre 2020)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2019 (juny 2020)

Enquesta sobre els instruments de cooperació local (febrer 2020)

 
Estudi de resultats de l'enquesta dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona (gener 2020)

 
Enquesta sobre l'activitat «Agafa la bici» (desembre 2019)

 
Protecció civil. Enquesta als ens locals (juliol 2019)

La gestió de les activitats. Enquesta als ens locals (juliol 2019)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014-2018 (gener 2019)

 
Breu anàlisi de les enquestes enviades dels Catàlegs de la Xarxa de Governs Locals entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018 (juny 2019)

Enquesta d’avaluació dels Cercles de comparació intermunicipal als serveis de la Diputació (2018)

Enquesta sobre la mobilitat dels treballadors de la Diputació de Barcelona (2018)