Enquestes de satisfacció

Darrera actualització: 21/5/2018 12:26 h.
Les enquestes de satisfacció són instruments que, entre altres coses, donen informació sobre el grau d’acceptació dels usuaris o receptors de serveis d’una acció pública.

A sota teniu a la vostra disposició els informes resultants de les enquestes de satisfacció que els diversos serveis de la Diputació ha dut a terme des de l’any 2011, juntament amb una fitxa descriptiva per a cadascuna de les enquestes:Document

Fitxa descriptiva

Infografia

Administració localEnquesta sobre la mobilitat dels treballadors de la Diputació de Barcelona (2018)

Govern Obert. Enquesta de detecció de necessitats tècniques (2017)

 
Qüestionari sobre l’ús de la llengua a la Diputació de Barcelona (2017)

Enquesta als secretaris, interventors i secretaris interventors de la demarcació de Barcelona sobre el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Informe de resultats (2017)

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals.Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014, 2015 i 2016 (2017) 
Impacte de la participacio dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis de 2017 (2017)

 
Impacte de la participacio dels ens locals en la millora del Catàleg de serveis de 2016 (2017)

 
Sistema de detecció d'expectatives i necessitats dels governs locals. Resultats de les enquestes de satisfacció del Catàleg de serveis 2014 i 2015 (2016)

 
Enquesta als secretaris municipals sobre el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Informe de resultats del 2014 i comparativa amb el 2013 (2015)

   
Informe d’anàlisi de les valoracions atorgades pels ens locals. Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014 (2015)

   
Informe d'anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals. Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014 (2015)

   
Esports

   
Enquestes de satisfacció dels usuaris dels complexos esportius municipals (2014)

   
Benestar i ciutadania

   
Enquesta de satisfacció dels usuaris i usuàries de la plataforma Wordpress de Dinamització Associativa 2.0 (2014)

   
Consum

   
Enquesta de valoració de la satisfacció amb servei d’atenció al ciutadà (2013)

   
Enquesta de valoració de la satisfacció dels comerciants propietaris d'establiments inspeccionats (2013)

   
Enquesta a regidors i tècnics de les politiques de consum municipals (2013)

   
Biblioteques

   
Principals resultats del conjunt d'estudis d'usuaris de bilbioteques de municipis de més de 30.000 habitants (2013)

 
Avaluació de la satisfaccio amb les bilbioteques de la Xarxa (2011)

 
Estudi d'ús, satisfacció i expectatives del servei de bibliobús: resum dels principals resultats (2015)