Programa general d’inversions

Darrera actualització: 30/6/2020 10:02 h.
Programa general d’inversions 2020-2023

El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona.

Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades- determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà per l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent. Properament es realitzarà la seva aprovació. 

Programa sectorial per a la millora de camins municipals

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de juny de 2020. La dotació total del programa és de 10 milions d’euros, distribuïts en 5 milions per l’any 2020 i 5 milions per l’any 2021. Són destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants. Té per objecte l’execució d’obres de millora de camins públics d’ús públic, que estiguin en àmbit no urbà íntegrament i siguin aptes per al trànsit rodat motoritzat.

D’aquesta manera, es persegueix:

  • Afavorir la reactivació econòmica i la competitivitat de l’economia local mitjançant la millora dels accessos a explotacions agrícoles o industrials, punts turístics i d’altres serveis o equipaments.
  • Facilitar la connectivitat entre diferents nuclis de població disseminats, masies o petites barriades, entre d’altres.
  • Millorar l’accessibilitat al medi natural i rural.
  • Garantir una circulació segura.

Vegeu la distribució dels ajuts.

Paraules clau: