Programa general d’inversions

Darrera actualització: 13/2/2024 13:09 h.
Programa general d’inversions

El Programa general d’inversions 2024-2027 és un programa de suport econòmic orientat a promoure en el territori de la província de Barcelona:

  • De forma prioritària, el manteniment i reposició d’inversions, per tal d’incrementar la capacitat, rendiment, eficiència o ampliar la vida útil del bé.
  • La nova inversió.

Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades- determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà per l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent.  

Podeu consultar les dades del Programa general d'inversions 2020-2023, que encara està en execució.

Paraules clau: