govern local

Darrera actualització: 31/07/2020 - 09:25
Programa general d’inversions
El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona. Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats... més.
Darrera actualització: 02/06/2020 - 08:58
Convocatòries i línies de suport per a finalitats específiques o destinataris concrets amb motiu de circumstàncies sobrevingudes i urgents
La diversitat dels programes específics implica que cada programa específic tingui assignats uns objectius estratègics propis, i tots ells tenen els objectius comuns següents: a) Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres instruments de cooperació. b) Atendre... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:26
Catàleg de serveis 2016-2019
Els Catàlegs de serveis són una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament publica la Diputació de Barcelona a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència dels catàlegs és anual. Les assistències derivades del Catàleg de serveis solen estar orientades... més.