Catàleg de serveis 2016-2019

Darrera actualització: 29/5/2020 17:26 h.
Catàleg de serveis 2016-2019

Els Catàlegs de serveis són una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament publica la Diputació de Barcelona a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència dels catàlegs és anual.

Les assistències derivades del Catàleg de serveis solen estar orientades a la garantia de la prestació de serveis públics locals i a la realització d'activitats per part dels governs locals destinataris.

Des de l'any 2014, el Catàleg s'enmarca en un procés de millora contínua i es gestiona d'acord amb la norma UNE 93200 de cartes de serveis. Disposeu de l'avaluació de les enquestes de satisfacció de les darreres convocatòries del Catàleg de serveis.  

Catàleg de serveis 2019

La convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019, aprovada pel Ple el 20 de desembre de 2018, s'emmarca en el nou Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, i inclou un total de 268 recursos d'assistència i cooperació local distribuïts en les tipologies següents: 126 recursos tècnics, 91 recursos econòmics i 51 recursos materials. Té un pressupost inicial de 58,60 M€.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 25 d'abril de 2019 la concessió de 5.119 ajuts econòmics per un import de 35,60 M€. També disposeu de la resolució de la concessió de fons de prestació aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb data 28 de febrer i del 25 d’abril de 2019.

Catàleg de serveis 2018

El dia 18 de desembre de 2017 es va aprovar el Catàleg de serveis 2018 amb un pressupost inicial de 67,62 M€. L'anualitat 2018 va oferir 259 recursos d’assistència i cooperació als ens locals de la demarcació.

Visualitzeu en els següents enllaços la relació completa de la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics (aprovada el 26 d'abril de 2018) i dels fons de prestació (22 de febrer de 2018).

Catàleg de serveis 2017

El dia 22 de desembre de 2016 es va aprovar el Catàleg de serveis 2017. Aquesta nova convocatòria disposava d'un pressupost inicial de 61,32 M€ i una oferta de 260 recursos.

El 27 d'abril de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 4.813 ajuts econòmics per un import total de 32,59 milions d'euros. Això suposa una mitjana de 16 projectes per municipi i un import mig de 6.771,73 euros per actuació.

Aquesta aprovació complementa als fons de prestació atorgats el 23 de febrer de 2017 que van suposar un suport de 16,04 milions d'euros als ens locals de la demarcació.

Teniu a la vostra disposició tant la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics com la relació de fons de prestació.

Catàleg de serveis 2016

El 28 d'abril de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 4.337 ajuts econòmics per un import total de 31,25 milions d'euros. Això suposa una mitjana de 14 projectes per municipi i un import mig de 7.205,10 euros per actuació.

Aquests ajuts es sumen als fons de prestació destinats al suport dels serveis municipals bàsics aprovats el 25 de febrer de 2016, amb 15,80 milions d'euros. 

La concessió de recursos econòmics del Catàleg de serveis 2016 suma un import total de 47,05 milions d'euros. El pressupost total de la convocatòria és de 58,60 milions d'euros.

Podeu consultar tant la resolució la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics com l'aprovació dels fons de prestació

Tornar a Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Paraules clau: