Plans sectorials

Darrera actualització: 16/4/2022 16:41 h.
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Igualtat i sostenibilitat social

   
 
Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social


Fitxa descriptivaInnovació i governs digitals

   
 
Pla estratègic 2020-2023 de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial


Fitxa descriptiva
Territori i parcs naturals

   
 
Pla zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona


Fitxa descriptiva

 
Parcs naturals

Figura de planejament

Any

Publicació oficial

 
Parc Agrari del Baix Llobregat

Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat

2015

DOGC núm. 6959

 

Parc del Foix

Pla especial del Foix

2012

DOCG núm.6117

 

Espai Natural de les Guilleries-Savanova

Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

2004

DOGC núm. 4093

 
Parc de la Serralada Litoral

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

2004

DOGC núm. 4154

 

Parc de la Serralada de Marina

Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina

2002

DOGC núm. 3642

 
Parc del Garraf

Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf

2002

DOGC núm. 3592

 

Parc del Castell de Montesquiu

Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu

1998

DOGC núm. 2672

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac

Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac

1998

DOGC núm. 2721

 

Parc d'Olèrdola

Pla especial del protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola

1992

DOGC núm. 1672

 
Parc del Montnegre i Corredor

Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina)

1990

DOGC núm. 1300

 

Parc Natural de la Serra de Collserola

Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola

1988

BOPB núm. 58

 
Parc Natural del Montseny

Pla especial del Parc Natural del Montseny

1977

BOP núm. 62


Plans sectorials anteriors

     
Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques


Fitxa descriptiva


     
Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2017-2020


Fitxa descriptiva