Plans sectorials

Darrera actualització: 13/6/2023 09:28 h.
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.

Igualtat i sostenibilitat social

   
 
Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social
Fitxa descriptiva

Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

   
 
Pla Estratègic de la Subdirecció de Logística
Fitxa descriptiva

Innovació i governs digitals

   
 
Pla estratègic 2020-2023 de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Fitxa descriptiva

Territori i parcs naturals

 
Pla d'acció d'Agendes Urbanes Locals
Fitxa descriptiva
 
Pla zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona
Fitxa descriptiva
 
Parcs naturals
Figura de planejament
Any
Publicació oficial
 
Parc Agrari del Baix Llobregat
Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat
2015
DOGC núm. 6959
 
Parc del Foix
Pla especial del Foix
2012
DOCG núm.6117
 
Espai Natural de les Guilleries-Savanova
Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona
2004
DOGC núm. 4093
 
Parc de la Serralada Litoral
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs
2004
DOGC núm. 4154
 
Parc de la Serralada de Marina
Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina
2002
DOGC núm. 3642
 
Parc del Garraf
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf
2002
DOGC núm. 3592
 
Parc del Castell de Montesquiu
Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu
1998
DOGC núm. 2672
 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac
Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac
1998
DOGC núm. 2721
 
Parc d'Olèrdola
Pla especial del protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola
1992
DOGC núm. 1672
 
Parc del Montnegre i Corredor
Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina)
1990
DOGC núm. 1300
 
Parc Natural de la Serra de Collserola
Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola
1988
BOPB núm. 58
 
Parc Natural del Montseny
Pla especial del Parc Natural del Montseny
1977
BOP núm. 62

Plans sectorials anteriors

     
Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques
Fitxa descriptiva
     
Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2017-2020
Fitxa descriptiva