plans

Darrera actualització: 14/06/2018 - 18:00
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020 Pla d’igualtat de gènere   Pla director 2013-2015 de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona ... més.