Pla d’actuació de mandat

Darrera actualització: 4/3/2020 13:00 h.
El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona es troba en procés d’elaboració. Es preveu que s’aprovi durant el primer semestre de 2020.

En aquest Pla s’establirà un full de ruta del govern de la Corporació pels propers tres anys, que es podrà actualitzar i renovar d’acord amb les noves prioritats polítiques que apareguin d’acord amb l’evolució del context econòmic i social de la província de Barcelona.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 que es presenta és innovador des d’una doble perspectiva. D’una banda, perquè s’ha dissenyat un Pla que orientarà estratègicament les eines de planificació operativa de la Corporació, que són el pressupost corporatiu i el Pla Xarxa de Governs Locals.

I, de l’altra, perquè es tracta d’un Pla que fa un primer pas endavant significatiu per desplegar una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en xarxa i la transversalitat.

Des d’aquestes dues perspectives, el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 vol actualitzar i renovar el compromís de la institució amb l’enfortiment de l’autonomia local, aconseguint que la Diputació continuï essent un referent del municipalisme i les polítiques locals, adaptades a les noves agendes globals i, en concret, a uns objectius de desenvolupament sostenible que estructuraran el contingut del Pla i les seves principals línies d’actuació.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional –referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)- i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

                  

                    

                  

Un cop s’hagi elaborat i aprovat formalment per part dels òrgans de govern de la Corporació, el Pla es difondrà mitjançant el Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona, on també es podrà accedir a la seva informació de seguiment i actualització; tal com s'ha fet en els mandats anteriors.

Plans de mandat anteriors:

Paraules clau: