Pla d’actuació de mandat

Darrera actualització: 19/2/2024 14:25 h.
El Pla d’actuació de mandat és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2024-2027: innovació pública per la sostenibilitat, l’equitat territorial i la cohesió social

Durant el mandat 2023-2027, la Diputació de Barcelona vol actualitzar el seu compromís municipalista d’acord amb els reptes que viu avui la nostra societat, contribuint a vertebrar una xarxa de governs locals més sostenible i col·laborativa que pugui contribuir a la resiliència del territori de la província de Barcelona.

Per aquesta raó, el govern de la Diputació vol refermar el seu compromís amb l’Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i amb les Agendes Urbanes Locals, que permeten la seva localització efectiva i, de fet, han esdevingut un full de ruta compartit per part dels diferents governs locals que treballen en el desplegament dels objectius i les fites de desenvolupament sostenible.

A partir del procés d’alineament amb els ODS i les fites de l’Agenda 2030 que es va realitzar el passat mandat, aquest es vol fer un pas endavant en la integració de les agendes globals a l’estratègia corporativa. Es desplegarà una planificació de mandat que promogui una major incidència de les agendes globals i el seu potencial transformador a les polítiques de la Diputació i integri el procés, la metodologia de treball i la visió de futur que proposen, a partir de diversos horitzons temporals a curt, mig i llarg termini.

A partir d’una visió estratègica de la província i la seva xarxa de governs locals pel 2030, el nou Pla de mandat plantejarà el desplegament d’una “agenda territorial pròpia” de la demarcació de Barcelona, dels reptes de la seva resiliència i sostenibilitat i del rol que han d’exercir els governs locals per ser un motor de transformació. 

En aquest àmbit, s’aprofitaran els  aprenentatges adquirits al llarg del mandat passat a escala local, per combinar-los amb l’acció pública d’articulació i vertebració territorial de la Diputació (aigua i energia, equipaments, habitatge, vulnerabilitats, etc.) en la línia de “l’Agenda Territorial Europea” que conjuga les agendes urbanes locals amb estratègies de cohesió territorial a escala regional.

En segon lloc, a partir d’una visió a mig termini que pugui culminar durant el mandat 2023-2027, el nou Pla de mandat també incorporarà una cartera de programes i accions que permetin avançar cap a la triple transició climàtica, social i productiva explicada anteriorment, així com estratègies pel canvi orientades a enfortir les capacitats innovadores de la Diputació.

Per últim, a un nivell més operatiu, es continuarà treballant en l’alineament de les agendes globals amb el pressupost per programes i les línies de cooperació del Pla Xarxa. L’objectiu és sustentar lògiques d’acció a curt i mig termini que progressivament guanyin consistència en relació amb la visió estratègica del govern i els reptes que es volen abordar en termes de  sostenibilitat i resiliència, a mesura que l’avaluació de riscos i oportunitats que ofereixi l’agenda territorial de la província i les estratègies de futur que se’n derivin, es vagin concretant. Aquesta integració de diverses mirades a curt, mig i llarg termini en l’acció de la Diputació de Barcelona ha de facilitar que l’estratègia corporativa pugui adaptar-se constantment a les conjuntures que puguem viure, sense perdre de vista el projecte d’ambició, progrés i innovació que hi ha darrere de l’impuls de les agendes globals. El Pla d’actuació de mandat 2024-2027 contribuirà a enfortir l’eficiència interna per generar impactes positius i retorns socials des d’una lògica exponencial de bon govern i alta qualitat pública.

Plans de mandat anteriors:

Paraules clau: