Pla de mandat

Darrera actualització: 19/02/2024 - 14:25
El Pla d’actuació de mandat és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.
Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2024-2027: innovació pública per la sostenibilitat, l’equitat territorial i la cohesió social Durant el mandat 2023-2027, la Diputació de Barcelona vol actualitzar el seu compromís municipalista d’acord amb els reptes que viu avui la nostra... més.
Darrera actualització: 03/03/2020 - 14:34
El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.
El Pla d’actuació de mandat és una eina de seguiment i orientació de l’acció de govern de la Diputació de Barcelona. D'una banda, conté el marc estratègic, que defineix la missió, la visió, l'estil de govern, els objectius i els projectes estratègics; de l’altra, el marc operatiu, que recull les... més.