Contractes de gestió de serveis públics

Darrera actualització: 6/11/2023 11:32 h.
La Diputació de Barcelona té contractada externament la gestió de determinats serveis públics.

La Diputació de Barcelona te contractada externament la gestió de determinats serveis públics, per aquest motiu, i vist allò previst a l’article 13.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, es procedeix a fer publica la informació relativa als contractes de gestió de serveis actualment vigents i especialment pel que fa referència als següents aspectes:

Les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, que es troben integrades dins dels Plecs d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars, als apartats referits als drets i obligacions del concessionari.

Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació a la prestació del servei, que es poden trobar també al Plecs d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars.

També es dona publicitat al procediment específic del servei per a la formulació de queixes i reclamacions per part dels usuaris del mateix, ara bé, en relació a aquest aspecte advertir que des de la pagina web de la Diputació de Barcelona, es poden formular queixes i reclamacions dirigides a la Xarxa de parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, al següent enllaç:  https://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

 
Objecte
Adjudicatari
Condicions generals 
Drets i deures dels usuaris
Procediment per a formular queixes  o reclamacions
2016/11896 Concessió de serveis per a la gestió dels equipaments del Monestir de Sant Llorenç del Munt (La Mola) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Nou Reptes SL Plecs

Drets i deures La Mola

Procediment d'informació

Procediment d'acollida i recreació

2010/1749 Gestió de l'Àrea d'Esplai Riera de  Nespres al Parc Natural  de San Llorenç del Munt i l'Obac. Jordi Altés Bertolín Plecs Drets i deures Riera de les Nespres

Procediment d'informació

Procediment d'acollida i recreació

2010/2763 Gestió de  l'equipament d'Educació ambiental Casanova de l'Obac al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Centre d'interpretació del Medi Ambient,SL (CIMA) Plecs Drets i deures Casa Nova de l'Obac

Procediment d'informació

Procediment d'acollida i recreació

2011/6076

Gestió Àrea d'Esplai Les Arenes al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Jaume Soler Mir Plecs Normes d'ús "Les Arenes"

Procediment d'informació

Procediment d'acollida i recreació

2014/1334 Gestió equipament Escola de Natura i Formació "La Muntada" al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Adrià Garriga Fonolleda Plecs Normes d´´us "La Muntada"

Procediment d'informació

Procediment d'acollida i recreació

2017/1539 Gestió de l' observatori astronòmic Can Tòfol al  Parc del  Garraf. Carles Schnabel Plecs Drets i deures usuaris

Procediment de queixes i suggeriments

2012/2340 Gestió Escola de Natura de Can Grau al Parc del Garraf Fundació Catalana de l'Esplai Plecs

Drets i deures Can Grau

Normes de funcionament escola de natura

Procediment de queixes i suggeriments

2014/709 Gestió equipaments de l'escola de natura Les Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines al Parc del Castell de Montesquiu. Fundació Catalana de l'Esplai Plecs

Drets i deures Les Codines

Drets i deures La Devesa de les Codines

Normes de funcionament escola de natura

Procediment de queixes i suggeriments

2015/4009 Gestió per a la realització de tasques d'atenció, acollida i informació a l'equipament de l'Àrea d'Esplai del Corredor i  campament juvenil "El Solell" al Parc Natural de Montnegre i Corredor. Miguel Santacana i Brun Plecs Drets i deures campament juvenil (Reglament Interior)

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

Procediment de queixes i suggeriments

2014/1841 Gestió del Centre d'Informació d'Hortsavinyà i la Masia Can Pica al Parc Natural de Montnegre i Corredor Origo Natura, SC Plecs

Reglament Règim Intern Masia Can Pica

Reglament Règim Intern Centre d'Informació d'Hortsavinyà

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2006/191 Gestió equipament Casanova de Sant Miquel al  Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Walter Rafael Emde Plecs

Drets i deures usuaris

https://www.casanovadesantmiquel.com/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2006/2883

Gestió equipament del càmping de Fontmartina al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Jordi Gascó López Plecs

Drets i deures usuaris (normes d'ús)

Funcionament del servei

https://www.fontmartina.com/default.php

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2006/5317 Gestió equipament Masia de Vallforners al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny La Fada de Vallforners, SLL Plecs

Drets i deures usuaris

(normes d'ús)

http://www.vallforners.net/ca/index.htm/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2006/9543 Gestió de la finca Masjoan-El Polell al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny Fem Ecologia de Muntanya al Polell Plecs Drets i deures usuaris

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2015/5425 Gestió de dues escoles de Natura del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny: Escola Natura La Traüna (lot 1) i Escola Natura Vallcàrquera (lot 2).

Fundació Catalana de l'Esplai (lot 1)

Aprèn Serveis Ambientals, S.L. (lot 2)

Plecs

Drets i deures usuaris

Normes de funcionament escola de natura

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2015/5441 Gestió estació biològica del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, alberg Fontmartina i el Puig Institut Català d'ornitologia (ICO) Plecs

Drets i deures usuaris

Normes de funcionament escola de natura

web Escola de Natura Vallcàrquera

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

2011/17 Gestió equipaments del parc etnològic de Tagamanent, situats a les masies de Bellver i l'Agustí al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. La Calma cultura i Lleure, S.L. Plecs

Drets i deures usuaris

https://www.restaurantlacalma.eu/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments

Set/1994

Gestió equipament finca "La Morera", al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Cooperativa Calengobi SCCL Plecs

Drets i deures usuaris "La Morera"

https://lamorera.net/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments