Contractes de gestió de serveis públics

Darrera actualització: 7/5/2018 16:10 h.
La Diputació de Barcelona té contractada externament la gestió de determinats serveis públics.

La Diputació de Barcelona te contractada externament la gestió de determinats serveis públics, per aquest motiu, i vist allò previst a l’article 13.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, es procedeix a fer publica la informació relativa als contractes de gestió de serveis actualment vigents i especialment pel que fa referència als següents aspectes:

Les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, que es troben integrades dins dels Plecs d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars, als apartats referits als drets i obligacions del concessionari.

Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació a la prestació del servei, que es poden trobar també al Plecs d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars.

També es dona publicitat al procediment específic del servei per a la formulació de queixes i reclamacions per part dels usuaris del mateix, ara bé, en relació a aquest aspecte advertir que des de la pagina web de la Diputació de Barcelona, es poden formular queixes i reclamacions dirigides a la Xarxa de parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, al següent enllaç:  /sites/transparencia.diba.cat/files/public/imce/comuns/gestio_suggeriments.pdfExpedient

Objecte

Adjudicatari

Condicions generals 

Drets i deures dels usuaris

Procediment per a formular queixes  o reclamacions

2009/8432 Gestió de l'equipament cultural, restauració d'àrea d'esplai: La Mola i el Torrent de l'Escaiola Parc Sant Llorenç Nou Reptes SL Plecs

Drets i deures La Mola


Drets i deures Torrent de l'EscaiolaProcediment de queixes i suggeriments


https://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2010/1749 Gestió l'àrea d'esplai Riera de les Nespres Parc San Llorenç Jordi Altés Bertolín Plecs Drets i deures Riera de les Nespres

Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2010/2763 Gestió equipament Educació ambiental Casa nova de l'Obac Parc Sant Llorenç Centre d'interpretació del Medi Ambient,SL (CIMA) Plecs Drets i deures Casa Nova de l'Obac

Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/7797 Gestió observatori astronòmic de Can Grau Parc Garraf Observatori Astronòmic del Garraf Plecs Drets i deures usuaris

Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2012/2340 Gestió Escola de natura de Can Grau Parc Garraf Fundació Catalana de l'Esplai Plecs

Drets i deures Can Grau


Normes de funcionament escola de natura

Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2014/709 Gestió equipaments de l'escola de natura Les Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines Parc Montesquiu Fundació Catalana d'esplai Plecs

Drets i deures Les Codines


Drets i deures La Devesa de les Codines


Normes de funcionament escola de natura

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2013/3327 Gestió per a la realització de tasques, equipament de l'Àrea d'esplai el Corredor i  campament juvenil "El Solell i el Corredor" Parc Montnegre Miguel Santacatalina Brun Plecs Drets i deures campament juvenil (Reglament Interior)

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


Procediment de queixes i suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2014/1841 Gestió de serveis públics el Centre d'Informació d'Hortsavinyà i la Masia Can Pica Parc Montnegre Gemma Gual Duran Plecs

Reglament Règim Intern Masia Can Pica


Reglament Règim Intern Centre d'Informació d'Hortsavinyà

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/191 Gestió equipament Casanova de Sant Miquel Parc Montseny Walter Rafael Emde Plecs

Drets i deures usuaris


http://casanovadesantmiquel.com

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/2883

Gestió equipament del càmping de Fontmartina Parc Montseny

Jordi Gascó López Plecs

Drets i deures usuaris (normes d'ús)


Funcionament del servei


http://www.fontmartina.com

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/5317 Gestió equipament Masia de Vallforners Parc Montseny La Fada de Vallforners SLL Plecs

Drets i deures usuaris


(normes d'ús)


http://www.vallforners.net/ca/index.htm

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/8001 Gestió Escola de Natura Can Lleonart Parc Montseny Cedam Signatus Plecs

Drets i deures usuaris Can Lleonart


Normes de funcionament escola de natura

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2006/9543 Gestió de la finca Masjoan-El Polell Parcs Montseny Fem Ecologia de Muntanya al Polell Plecs Drets i deures usuaris

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2008/8305 Gestió de l'escola de Natuta la Traüna. Parc Montseny Fundació Catalana de l'Esplai Plecs

Drets i deures usuaris


Normes de funcionament escola de natura

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2008/8792 Gestió l'Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera Parc Montseny Aprèn, Serveis Ambientals,SL Plecs

Drets i deures usuaris


Normes de funcionament escola de natura


web Escola de Natura VallcàrqueraGestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment

2011/17 Gestió equipaments del parc etnològic de Tagamanent, situats a les masies de Bellver i l'Agustí Parc Montseny La Calma cultura i Lleure Plecs

Drets i deures usuaris


http://lacalma.net/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggerimentSet/1994Gestió equipament finca "La Morera", Parc Natural del Montseny.

Cooperativa Calengobi SCCL Plecs

Drets i deures usuaris "La Morera"


http://lamorera.net/

Gestió de reclamacions/denúncies/suggeriments


http://parcs.diba.cat/bustia-de-suggeriment