Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:27
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:26
Catàleg de serveis 2016-2019
Els Catàlegs de serveis són una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament publica la Diputació de Barcelona a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència dels catàlegs és anual. Les assistències derivades del Catàleg de serveis solen estar orientades... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:25
Les Meses són espais oberts de relació entre els representants de la Diputació i els governs locals, en els quals es contrasten les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan al llarg del mandat amb especificacions dels recursos que aportarà cada part. A partir d'aquests acords s'... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 11:46
Programa general d’inversions 2020-2023
El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona. Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 09:25
  La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional i la Diputació de Barcelona ha hagut de fer front als esdeveniments amb mesures extraordinàries per frenar l’expansió de la malaltia i garantir la capacitat del sistema sanitari d’oferir una resposta adequada. Aquesta... més.