Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 23/04/2018 - 08:36
Darrera actualització: 20/04/2018 - 08:03
La Diputació de Barcelona té contractada externament la gestió de determinats serveis públics.
La Diputació de Barcelona te contractada externament la gestió de determinats serveis públics, per aquest motiu, i vist allò previst a l’article 13.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, es procedeix a fer publica la... més.
Darrera actualització: 19/04/2018 - 12:39
Darrera actualització: 18/04/2018 - 11:03
Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions... més.
Darrera actualització: 18/04/2018 - 09:54
Informes trimestrals i anuals de l'activitat contractual de la Diputació de Barcelona  Aquests informes analitzen l'activitat contractual de la Corporació a partir de la informació contractual incorporada a l'e-SEC (base de dades de Seguiment d'Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació... més.