Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 24/12/2020 - 16:51
Llistat d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 24/12/2020 - 13:37
Llistats d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona: 
Darrera actualització: 23/12/2020 - 08:58
Les enquestes de satisfacció són instruments que, entre altres coses, donen informació sobre el grau d’acceptació dels usuaris o receptors de serveis d’una acció pública.
A sota teniu a la vostra disposició els informes resultants de les enquestes de satisfacció que els diversos serveis de la Diputació ha dut a terme des de l’any 2011, juntament amb una fitxa descriptiva per a cadascuna de les enquestes:  Document Fitxa descriptiva Infografia Administració... més.
Darrera actualització: 21/12/2020 - 21:53
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals de la província per a la prestació de serveis i activitats locals. L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia,... més.
Darrera actualització: 18/12/2020 - 08:52
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores (RELI). El Registre públic de contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya és l' instrument que permet el compliment a les obligacions d'informació de dades dels contractes... més.