Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 06/07/2020 - 20:11
Aquest apartat recull la informació relativa a la normativa adoptada per la Diputació de Barcelona durant l'estat d'alarma de la COVID-19. Plans de Contingència Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 2839, de 22 de març de 2020, pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la... més.
Darrera actualització: 30/06/2020 - 10:02
Programa general d’inversions 2020-2023
El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles en el territori de la província de Barcelona. Es fonamenta en una dotació garantida per als ens locals destinataris -municipis, consells comarcals i entitats... més.
Darrera actualització: 26/06/2020 - 08:40
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.