Convocatòries de selecció i interins temporals

Darrera actualització: 1/6/2016 10:48 h.
En aquest apartat trobareu processos selectius relatius a les oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria (promoció interna empleats públics). Sempre es publiquen al BOP i al DOGC.