treball

Darrera actualització: 21/02/2020 - 14:28
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 16/12/2019 - 12:52
Calendari laboral 2020 Aplicació del sistema d'ajut menjar al col·lectiu que presta servei de trasllat en vehicle corporatiu al personal electe, adscrit al Parc Mòbil i al col·lectiu de bibliobús Ajut menjar: increment quantia per a l'any 2019 Jornada general de treball d'acord amb els... més.
Darrera actualització: 28/06/2018 - 16:37
En aquest apartat trobareu processos selectius relatius a les oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria (promoció interna empleats públics). Sempre es publiquen al BOP i al DOGC.
     Convocatòries de selecció    Interins temporals
Darrera actualització: 22/06/2018 - 20:08
Els nomenaments fora de plantilla són aquells on es contracta personal amb caràcter interí temporal per cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquell tipus de nomenament han de complir el Reial Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medias urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del defecit público, on excepcionalment es permet contractar per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Condicions de treball