treball

Darrera actualització: 23/04/2018 - 12:37
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 11/04/2018 - 16:40
Complement de carrera professional (NT - nivell de transició) Pla Ordenació de Recursos Humans Adequació del text - Sistema millores socials Planilles personal a torns - Gerència Serveis Residencials Estades Temporals i Respir Modificació regulació jornada intensiva estiu Actualització Acord... més.
Darrera actualització: 31/01/2017 - 15:50
Jornada intensiva Calendari laboral 2015, factor assiduïtat i indisposicions Millores socials Manual de funcions, PAMO 2015 promoció interna categories subgrups C2 i C1 Manual de funcions, PAMO 2014 promoció interna categories: personal administratiu, guardes forestals i personal de... més.
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
En aquest apartat trobareu processos selectius relatius a les oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria (promoció interna empleats públics). Sempre es publiquen al BOP i al DOGC.
  Convocatòries de selecció Interins temporals
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
Condicions de treball