treball

Darrera actualització: 22/06/2018 - 20:08
Els nomenaments fora de plantilla són aquells on es contracta personal amb caràcter interí temporal per cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquell tipus de nomenament han de complir el Reial Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medias urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del defecit público, on excepcionalment es permet contractar per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
En aquest apartat trobareu les respostes a dubtes específics relacionats amb els recursos humans: convocatòries de selecció, retribucions...
On es poden localitzar els temaris específics dels processos selectius del torn lliure de l'oferta pública d'ocupació? Els temaris proposats no es poden trobar desenvolupats en una publicació concreta. Cal que cada aspirant s'ho prepari individualment. Pel que fa als temaris... més.