Campanyes publicitat institucional

Darrera actualització: 16/2/2024 12:00 h.
La Diputació de Barcelona impulsa diverses campanyes de publicitat institucional per contribuir en el progrés social i promocionar les actuacions i els projectes que es desenvolupen a la demarcació.

Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu:

Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte, així com els principis de cura del medi ambient i sostenibilitat, d'acció responsable, i de cooperació i col·laboració.

Per altra banda, té l'interés de promocionar els projectes que desenvolupa en el territori per tal d'apropar-se als governs locals de la demarcació i generar noves sinèrgies o afermar les existents, amb la meta d'enfortir la capacitat d'aquests, en tant que institucions centrals, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Campanyes de publicitat institucional 2023

Campanyes de publicitat institucional 2022

Campanyes de publicitat institucional 2021

Campanyes de publicitat institucional 2020

Campanyes de publicitat institucional 2019 

Campanyes de publicitat institucional 2018

Des d'aquest apartat us podreu descarregar les dades relatives a la inversió publicitaria als mitjans des de l'any 2007:

Paraules clau: