Campanyes publicitat institucional

Darrera actualització: 20/3/2020 13:17 h.
La Diputació de Barcelona impulsa diverses campanyes de publicitat institucional per contribuir en el progrés social i promocionar les actuacions i els projectes que es desenvolupen a la demarcació.

Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu:

Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte, així com els principis de cura del medi ambient i sostenibilitat, d'acció responsable, i de cooperació i col·laboració.

Per altra banda, té l'interés de promocionar els projectes que desenvolupa en el territori per tal d'apropar-se als governs locals de la demarcació i generar noves sinèrgies o afermar les existents, amb la meta d'enfortir la capacitat d'aquests, en tant que institucions centrals, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Campanyes de publicitat institucional 2019 

Campanyes de publicitat institucional 2018

Des d'aquest apartat us podreu descarregar les dades relatives a la inversió publicitaria als mitjans des de l'any 2007:

Paraules clau: