Campanyes publicitat institucional 2018

Darrera actualització: 9/3/2020 10:14 h.
Campanyes publicitat institucional 2018

Les campanyes de publicitat institucional endegades tenen un doble objectiu:

Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte, així com els principis de cura del medi ambient i sostenibilitat, d'acció responsable, i de cooperació i col·laboració.

Per altra banda, té l'interés de promocionar els projectes que desenvolupa en el territori per tal d'apropar-se als governs locals de la demarcació i generar noves sinèrgies o afermar les existents, amb la meta d'enfortir la capacitat d'aquests, en tant que institucions centrals, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Campanyes institucionals any 2018

- Pla de Comunicació BCN+ a les XXSS internacionals de Turisme (Primer semestre)

 -Pla de Comunicació BCN+ a les XXSS internacionals de Turisme (Segon semestre)

- Pla de Comunicació Campanya LGTBI

- Pla de Comunicáció Campanya Òpera del Garraf

- Pla de Comunicació Campanyes platges

- Pla de Comunicació concert Schiava e Regina

- Pla de Comunicació Dia Mundial del Consumidor

- Pla de Comunicació de Mapping

- Pla de Comunicació Nits del Palau

- Pla de Comunicació Xarxes Palau Güell

Pla de Comunicació del dia de la dona.

- Pla de Comunicació Biblioteques.

- Pla de Comunicació Biomassa.

- Pla de Comunicació Bus Parc

- Pla de Comunicació Butlletí Turisme.  

- Pla de Comunicació Campanya Clausules Abusives (Primer semestre) 

- Pla de Comunicació Campanya Clausules Abusives (Segon semestre).

- Pla de Comunicació Campanyes ITE

- Pla de Comunicació Congrés de Carreteres.

- Pla de Comunicació Costa Barcelona Week.

- Pla de Comunicació DIBA.

- Pla de Comunicació d'Educació a les Xarxes.

- Pla de Comunicació Mapping Turisme.

- Pla de Comunicació de Mediació.

- Pla de Comunicació Nadal és molt més.

- Pla de Comunicació Premis IoT for citizens (Smart City).

- Pla de Comunicació Prevenció d'incendis forestals.

- Pla de Comunicació Viu el Parc.

-Pla de Comunicació Xarxes als Parcs.

Paraules clau: