Declaracions de béns patrimonials i activitats

Darrera actualització: 21/11/2022 13:21 h.
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona

Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, i catalana, Llei 19/2014, de 29 de desembre-, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

DECLARACIONS MANDAT 2019-2023

Declarants Tipus declaració Arxiu descarregable
Membres electes Activitats Electes activitats 2019-2023
Membres electes Béns patrimonials Electes patrimonials 2019-2023
Personal directiu professional Activitats Directius activitats 2019-2023
Personal directiu professional  Béns patrimonials Directius patrimonials 2019-2023

REGISTRE ESPECIAL D'INTERESSOS MANDAT 2019-2023

Declarant Entitat Arxiu descarregable
Maria Mercedes Alòs Lladó Ajuntament de Teià Certificat M. Alòs
Josep Triadó i Bergés Ajuntament de Premià de Dalt Certificat J. Triadò


DECLARACIONS MANDAT 2015-2019

Declarants      Tipus declaració Arxiu descarregable
Membres electes Activitats Electes activitats 2015-2019 
Membres electes Béns patrimonials Electes patrimonials 2015-2019
Personal directiu professional Activitats Directius activitats 2015-2019
Personal directiu professional Béns patrimonials Directius patrimonials 2015-2019