Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau

Darrera actualització: 21/7/2022 13:13 h.
Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic

La Diputació de Barcelona ha reafirmat, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat pel Ple, el seu compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva subjecció als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, per tal que en l’exercici de les seves competències i funcions es consolidi i desenvolupi la lluita contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles. Tots els membres de la Diputació assumeixen, comparteixen i fan extensió d’aquest compromís.

En la mateixa sessió plenària s’ha aprovat el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic.

El Sistema d’Integritat Institucional s’ha entendre com un instrument dirigit a millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona. El sistema recull i connecta actuacions preexistents i n’impulsarà de noves a través d’un Pla de Mesures Antifrau.

El Sistema d’Integritat Institucional inclou onze elements:

 • Pla de Mesures Antifrau
 • Compromís ferm contra el frau
 • Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament
 • Prevenció i gestió de Conflictes d'interès
 • Mecanisme d’Avaluació del risc de frau
 • Formació i conscienciació
 • Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia
 • Bústia d'alertes
 • Indicadors de frau (banderes vermelles)
 • Gestió dels casos sospitosos de frau
 • Gestió de presumptes casos de frau

El Pla de Mesures Antifrau preveu, amb relació als diferents elements del sistema, 31 accions a realitzar, que s’ordenen d’acord amb les fases del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Entre les accions a impulsar, destaquen els procediments per prevenir, detectar i, si fos el cas, gestionar, les situacions de conflicte d'interès -entre els que s’inclou la implantació de la declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI)-; així com la implementació de l’avaluació de riscos de frau a la corporació i del canal anònim de comunicació d’alertes sobre possibles casos de frau o corrupció.

Aquesta voluntat corporativa, que compta amb una llarga trajectòria i amb instruments significatius ja en funcionament, actualment s’emmarca necessàriament en el compliment dels requeriments del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que recentment ha entrat en vigor i que integra al dret estatal la normativa europea relativa als fons Next Generation EU.