Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional

Darrera actualització: 13/5/2021 09:32 h.
El Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional va ser creat per decret de Presidència de la Diputació, núm. 2894, de data 23 de març de 2020, com a dependent de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional de la Diputació.

Aquest Comitè té per objectiu impulsar transversalment i fer el seguiment dels programes i actuacions en els àmbits de la transparència i l’accés a la informació pública, l’obertura de dades i la seva reutilització, la participació ciutadana i, en general, el govern obert i el bon govern, com a fonaments del sistema de qualitat institucional de la Diputació, la col·laboració amb els ens del seu sector públic en aquests àmbits, així com la seva evolució futura.

Es preveu que les funcions de la Comissió en relació al Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona, en concret les funcions relatives a consulta i les d’anàlisi i proposta, es facin operatives a través d’aquest Comitè.

Les principals funcions del Comitè així com la seva composició es detallen en l’apartat 3 de l’annex del seu decret de creació.