Govern Obert i Qualitat Institucional

Darrera actualització: 05/05/2022 - 11:03
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.
La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d’impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació... més.
Darrera actualització: 13/05/2021 - 09:32
El Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional va ser creat per decret de Presidència de la Diputació, núm. 2894, de data 23 de març de 2020, com a dependent de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional de la Diputació.
Aquest Comitè té per objectiu impulsar transversalment i fer el seguiment dels programes i actuacions en els àmbits de la transparència i l’accés a la informació pública, l’obertura de dades i la seva reutilització, la participació ciutadana i, en general, el govern obert i el bon govern, com a... més.