frau

Darrera actualització: 02/12/2022 - 11:32
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic. El... més.