alertes

Darrera actualització: 25/03/2024 - 12:44
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic, i  la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau... més.