Comitè Directiu d’Administració Digital

Darrera actualització: 13/5/2021 09:30 h.
El Comitè Directiu d’Administració Digital va ser creat per decret de Presidència de la Diputació, núm. 2894, de data 23 de març de 2020, com a dependent de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional de la Diputació.

Aquest Comitè té per objectiu impulsar i coordinar, garantint l’alineament transversal, l’anàlisi, el desenvolupament, la implantació, el seguiment i l’avaluació dels serveis digitals de la Diputació de Barcelona, de col·laboració amb els ens del seu sector públic en aquest àmbit, així com la seva evolució futura.

Les principals funcions del Comitè així com la seva composició es detallen en l’apartat 2 de l’annex del seu decret de creació.