Integritat

Darrera actualització: 25/03/2024 - 12:44
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic, i  la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau... més.
Darrera actualització: 24/02/2022 - 14:05
La Diputació de Barcelona ha reafirmat, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat pel Ple, el seu compromís amb les normes jurídiques, ètiques i morals i ha aprovat el seu Sistema d’Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau.