ètica

Darrera actualització: 22/02/2024 - 15:46
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic, i  la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau... més.
Darrera actualització: 19/12/2023 - 12:14
Els principis ètics i les normes d'actuació que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb els instruments de seguiment i control del seu compliment.
El Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona constitueix el primer instrument de desplegament del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació, i dona compliment al mandat previst a l'article 55.3 de la llei 19/2014, de... més.
Darrera actualització: 17/06/2020 - 16:46
La bústia de denúncies anònimes és un canal segur de participació electrònica que neix de la conveniència d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, com una manera de reforçar la gestió pública. Amb aquest objectiu la... més.