antifrau

Darrera actualització: 02/12/2022 - 11:32
Per acord de ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar la declaració institucional, al més alt nivell, del compromís de lluita contra el frau, el Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i entitats del seu sector públic. El... més.
Darrera actualització: 24/02/2022 - 14:05
La Diputació de Barcelona ha reafirmat, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat pel Ple, el seu compromís amb les normes jurídiques, ètiques i morals i ha aprovat el seu Sistema d’Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau.