Codi de bon govern i qualitat institucional

Darrera actualització: 24/5/2023 10:18 h.
La Diputació de Barcelona, compromesa amb el desenvolupament d’iniciatives que millorin la confiança de la ciutadania en les institucions, disposa d'un Codi de bon govern i qualitat institucional, una mostra de transparència i ètica pública.

El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació de 30 de març de 2017, recull el conjunt de principis i compromisos que ha d’assumir la corporació amb relació a les parts interessades (o stakeholders), i orienta les pautes de comportament de tot el personal al servei de la corporació amb la finalitat d’incrementar els nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el comportament ètic i socialment responsable. 

El Codi preveu el seu desplegament a través de l'elaboració de guies i codis d’aplicació específics per als diferents col·lectius, els quals hauran de concretar els comportaments a adoptar per a donar compliment als principis i compromisos de bon govern establerts.

Amb aquest codi, la corporació demostra la voluntat d’exercir una bona governança, integrar la responsabilitat social a l’estratègia corporativa i impulsar una cultura d'ètica i bona convivència en el conjunt de la institució i del territori.

Paraules clau: