bon govern

Darrera actualització: 04/07/2022 - 12:30
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.
Mitjançant aquesta bústia qualsevol persona o servidor públic pot comunicar conductes desenvolupades en el si de l'organització que consideri contràries als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent i particularment en el Codi de Bon... més.
Darrera actualització: 29/06/2022 - 12:04
Aquí podeu identificar el canal de contacte o tràmit corresponent a la vostra necessitat.
TRANSPARÈNCIA BON GOVERN ALTRES MATÈRIES Bústia de Transparència La bústia de transparència és el canal preferent per enviar consultes en materia de Transparència:  si hi ha informació que no trobeu publicada al Portal de Transparència o si teniu dubtes o qüestions relacionades amb la informació... més.
Darrera actualització: 09/06/2022 - 13:50
El formulari de consultes, queixes i suggeriments és el canal a través del qual podeu deixar constància de la vostra satisfacció o insatisfacció sobre els serveis prestats i poder transmetre queixes, incidències i/o suggeriments que creieu convenient per a la millora d'aquests  serveis públics.  L'... més.
Darrera actualització: 01/06/2022 - 18:34
Els grups d'interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
​El codi de conducta comú es tracta d'un document elaborat per la Generalitat de Catalunya i d'aplicació a tots els grups d'interés de tot el sector públic.  Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d’interès per exercir activitats d’influència davant el sector públic de... més.
Darrera actualització: 24/02/2022 - 14:05
La Diputació de Barcelona ha reafirmat, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat pel Ple, el seu compromís amb les normes jurídiques, ètiques i morals i ha aprovat el seu Sistema d’Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau.