Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública

Darrera actualització: 10/7/2024 17:42 h.
En aquest espai es publica la informació sobre la gestió de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública rebudes a la Diputació de Barcelona, així com les resolucions en les què es determina la inadmissió o desestimació total o parcial per concurrència d’algun dels límits o causa d'inadmissió legalment previstos.

Dret d'accés

El dret d'accés a la informació pública és el dret a sol·licitar i obtenir informació elaborada per l’administració o la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats. Podeu consultar tota la informació sobre el dret d'accés al seguent apartat. ​


Llistats de sol·licituds d’accés a la informació pública

-​ ​ Llistat de sol·licituds d'accés a la informació pública 2024

- ​​Llistat de sol·licituds d'accés a la informació pública 2023

Llistat de sol·licituds d'accés a la informació pública 2022 

Llistat de sol·licituds d'accés a la informació pública 2021 

Llistat de sol·licituds d'accés a la informació pública 2020


Resolucions d'inadmissió o desestimació total o parcial

S'informa que els següents documents han estat anonimitzats per a la seva publicació.


Infografies de gestió:

Infografia de gestió de l'any 2023

Infografia de gestió de l'any 2022
Infografia de gestió de l'any 2022

SAIP: Sol·licituds d’accés a la informació pública

GAIP: Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

Paraules clau: