transparència

Darrera actualització: 06/07/2021 - 16:45
A continuació podeu consultar les resolucions de les sol·licituds de dret d'accés a la informació de l'any 2020. 
Darrera actualització: 13/05/2021 - 09:30
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.
La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d’impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació... més.
Darrera actualització: 09/03/2021 - 12:24
DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública
Darrera actualització: 04/03/2021 - 13:30
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.
Mitjançant aquesta bústia qualsevol persona o servidor públic pot comunicar conductes desenvolupades en el si de l'organització que consideri contràries als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent i particularment en el Codi de Bon... més.
Darrera actualització: 28/01/2019 - 13:59