transparència

Darrera actualització: 11/12/2023 - 13:18
La bústia de bon govern és un canal electrònic de participació que ofereix un espai per posar en coneixement de la corporació qualsevol acció o omissió que contradigui els principis de bon govern, i contribuir així a reforçar la gestió pública de la Diputació.
La bústia de bon govern és un canal on qualsevol persona o servidor públic pot adreçar les consultes i dubtes en relació a l'aplicació del Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com altres consultes que se'n puguin derivar del... més.
Darrera actualització: 24/05/2023 - 09:12
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, va ser creada per decret de Presidència de la Diputació, núm. 117, de data 18 de gener de 2017.
La Comissió té naturalesa política i transversal i la seva finalitat principal és la d’impulsar, realitzar el seguiment i el desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació... més.
Darrera actualització: 09/12/2022 - 16:02
L'1 de gener de 2016 es va posar en marxa la plataforma electrònica de publicitat activa que permet a la ciutadania accedir a tota la informació disponible de les administracions i les entitats catalanes, entre les quals hi ha la Diputació de Barcelona. 
Darrera actualització: 18/11/2022 - 12:05
Aquí podeu identificar el canal de contacte o tràmit corresponent a la vostra necessitat.
TRANSPARÈNCIA BON GOVERN ALTRES MATÈRIES Sol·licitud de dret d'accés a la informació El formulari de sol·licituds de dret d'accés a la informació és el canal que permet sol·licitar i obtenir informació pública que estigui en poder de la Diputació de Barcelona.  Bústia de bon... més.
Darrera actualització: 14/02/2022 - 13:39
A continuació podeu consultar les resolucions de les sol·licituds de dret d'accés a la informació de l'any 2020.