condicions

Darrera actualització: 11/06/2018 - 11:47
Aquest avís recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest Portal, la  titular del qual és la Diputació de Barcelona. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís, sense prejudici de les... més.
Darrera actualització: 11/04/2018 - 16:40
Complement de carrera professional (NT - nivell de transició) Pla Ordenació de Recursos Humans Adequació del text - Sistema millores socials Planilles personal a torns - Gerència Serveis Residencials Estades Temporals i Respir Modificació regulació jornada intensiva estiu Actualització Acord... més.