Estructura

Darrera actualització: 16/11/2020 - 19:37
Darrera actualització: 16/11/2020 - 19:35
Darrera actualització: 16/11/2020 - 19:30
Darrera actualització: 29/07/2020 - 11:59
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2020
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.
Darrera actualització: 09/07/2020 - 10:33