Seguiment i avaluació del Portal

Darrera actualització: 22/5/2019 13:31 h.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reserva al Síndic de Greuges la capacitat d’avaluar el compliment de les obligacions de transparència mitjançant un informe anual. No obstant això, també es faculta a les pròpies institucions perquè avaluïn internament l’aplicació de les regles sobre transparència. En aquest apartat disposeu dels informes de seguiment i avaluacions internes que la Diputació va elaborant a mesura que el Portal de transparència va evolucionant. 

Paraules clau: