Execució dels contractes 2020

Darrera actualització: 26/1/2021 11:33 h.

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. 

La seva actualització és trimestral.

AdjuntoTamaño
MODIFICACIONS. 202051 KB
PRÒRROGUES. 2020112.5 KB
RESOLUCIONS. 202032.5 KB
Paraules clau: