Execució dels contractes 2021

Darrera actualització: 25/1/2022 15:15 h.

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. 

La seva actualització és trimestral.

AdjuntMida
MODIFICACIONS. 202146.5 KB
PRÒRROGUES. 2021106.5 KB
RESOLUCIONS. 202134.5 KB
Paraules clau: