Execució dels contractes 2019

Darrera actualització: 24/4/2020 09:51 h.
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. 

La seva actualització és trimestralment.

AdjuntMida
PRÒRROGUES. 201934.08 KB
MODIFICACIONS. 20199.93 KB
RESOLUCIONS. 20195.4 KB
Paraules clau: