proveïdor

Darrera actualització: 17/03/2023 - 07:58
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats... més.
Darrera actualització: 09/01/2023 - 08:43
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords... més.
Darrera actualització: 24/12/2020 - 16:51
Llistat d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 24/12/2020 - 13:37
Llistats d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona: 
Darrera actualització: 24/04/2020 - 09:51
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.