Adjudicacions i formalitzacions 2017

Darrera actualització: 17/3/2023 07:58 h.
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.

Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant.


A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords marc.


Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.

Paraules clau: