contracte

Darrera actualització: 24/04/2020 - 09:51
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.
Darrera actualització: 13/02/2020 - 14:04
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores. Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació
Darrera actualització: 07/02/2020 - 13:45
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública. Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web. 
Darrera actualització: 31/07/2019 - 10:12
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords... més.
Darrera actualització: 14/03/2019 - 11:35
Llistat d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona.