contracte

Darrera actualització: 24/04/2020 - 09:51
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades.  La seva actualització és ... més.
Darrera actualització: 07/02/2020 - 13:45
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública. Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web. 
Darrera actualització: 31/01/2019 - 12:55
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran... més.
Darrera actualització: 09/05/2018 - 10:27
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.
A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment
Darrera actualització: 09/05/2018 - 09:12
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats 2018. A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure... més.