contracte

Darrera actualització: 09/05/2018 - 09:12
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats 2018. A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
En aquest apartat trobareu el personal que presta serveis a la Diputació de Barcelona, mitjançant un contracte administratiu signat amb una empresa externa.
  Properament estarà disponible la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb la Diputació de Barcelona. 
Darrera actualització: 27/04/2017 - 08:19
(Pendent desenvolupar)