Execució dels contractes 2018

Darrera actualització: 31/1/2019 12:55 h.
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats

A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. 

Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran trimestralment

AdjuntMida
MODIFICACIONS. 201811.84 KB
PRÒRROGUES. 201829.63 KB
RESOLUCIONS. 20185.2 KB
Paraules clau: